Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok
Trvanlivost betonu je dána schopností odolávat vlivům prostředí bez vzniku poruch nebo podstatného snížení jeho pevnosti. Známe nebezpečí, která mohou hrozit betonovým konstrukcím v různých prostředích, a proto nabízíme naše unikátní řešení jeho ochrany.

Betonu nejvíce škodí účinky střídavého zmrazování a rozmrazování, kdy dochází k poruchám jeho struktury. Stejně nežádoucí a nebezpečná je degradace betonu působením reakce mezi kyselými plyny v atmosféře a produkty hydratace cementu tzv. karbonatace, a nebo působení různých solí, které se společně s vodou dostávají do struktury materiálu. V konečném důsledku mohou tyto procesy zapříčinit až úplné selhání konstrukce.

Samotný objekt obvykle rozdělíme na různé části, z nichž každá vyžaduje individuální řešení ochrany.

Impregnace 

   • t imp4
  • Kvalitní impregnace je základem. Impregnace proniká do masy betonu, snižuje jeho porositu a zpevňuje povrch konstrukce. Impregnace se používá buď jako samostatná ochrana konstrukce, a nebo jako součást ochranného souvrství. Impregnační materiály mohou být jak transparentní, tak tónované.
Klíčové výhody
   • sjednocení savosti podkladu
   • výborně proniká do konstrukce
   • jednoduchá aplikace
   • odolává vodě
 pdf
produktový list
 


Hydrofobní impregnace

   • t himp1
  • Kvalitní impregnace je základem. Impregnace proniká do masy betonu, snižuje jeho porositu a zpevňuje povrch konstrukce. Impregnace se používá buď jako samostatná ochrana konstrukce, a nebo jako součást ochranného souvrství. Impregnační materiály mohou být jak transparentní, tak tónované.
Klíčové výhody
   • univerzální využití na beton a zdivo
   • Výborné pronikání i do starších podkladů
   • Nevytváří skvrny
   • Povrch získá samočistící schopnost
 pdf
produktový list
 


Nátěry

   • t natery1
  • Nátěr, jako další stupeň ochrany konstrukce vytváří souvislou vrstvu na jejím povrchu, která kromě ochranných vlastností zajistí barevné sjednocení. Toto řešení je využívané především u ploch vystavených vlivu povětrnosti a ploch zatížených chemickými rozmrazovacími látkami (typickým příkladem jsou například konstrukce dopravních staveb nebo tunelů). Nátěr je možné doplnit o systém Antigraffiti, které jej chrání před vandaly.
Klíčové výhody
   • úplná ochrana konstrukce
   • zajištění difuze vodních par
   • omezený průnik CO2
   • odolnost proti chemikáliím
   • barevné sjednocení, variabilita odstínů
   • pružné varianty s možností překlenutí trhlinek
 pdf
produktový list
 


Speciální povlaky

   • t spec2
  • Speciální řešení připravená na základě zvláštních požadavků na odolnosti ochranné vrstvy různým typům namáhání. Příkladem jsou vrstvy se zvýšenou schopností přemostit trhliny, chemicky vysoce odolné vrstvy, vrstvy odolávající zvýšené abrazi, vrstvy vystavené přímému mechanickému namáhání, hydroizolační vrstvy apod.
Klíčové výhody
   • Vysoké odolnosti
   • I pro extrémní zatížení
   • Schopnost přemostit trhliny
   • Hydroizolační vlastnosti
   • Barevné sjednocení, variabilita odstínů
   • pružné varianty s možností překlenutí trhlinek
 pdf
produktový list
 

Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech