Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok
Vodohospodářské stavby, a především objekty čistíren odpadních vod, jsou zvláštní stavby, a proto vyžadují zvláštní přístupy při údržbě i při opravách. Při řešení oprav čistírenských nádrží se používají speciální materiály, které vyžadují speciální postupy, a především důsledné dodržování technologické kázně a dostatek pečlivosti.

Cílem jednotlivých řešení je obvykle zajištění nepropustnosti čistírenských nádrží a odstranění poruch způsobených zatížením konstrukce. Tyto poruchy mohou být často násobeny vadami konstrukce, které plynou z nevhodného návrhu, či které vznikly při vlastní výstavbě. Naší snahou je poskytnout Vám i v této oblasti to nejlepší profesionální řešení založené na kombinaci ověřených materiálů, postupů a technologií s využitím nejnovějších poznatků z vývoje a výzkumu.

Ochrana výstuže

   • t vystuz3
  • Před samotným návrhem profesionálního řešení, budeme vyžadovat co možná nejpodrobnější diagnostiku konstrukce. Jejím základem je důkladná vizuální prohlídka, se zaměřením na obnažená místa a zkorodovanou výztuž. Obecně platí, že dobře provedená diagnostika je kvalitním základem pro profesionální opravu. Bezprostředně po očištění výztuže je nutné výztuž opatřit vhodným ochranným nátěrem s antikorozním účinkem.
Klíčové výhody
   • není na závadu přesažení přilehlého betonu
   • ošetřená výstuž může zůstat odkrytá až 4 týdny
   • aplikace sanační malty možná již za hodinu
 pdf
produktový list
 

Zatěsnění statických trhlin a spár

   • t trhliny2
  • Tento postup je účinný a vhodný poze pro nepohyblivé trhliny a spáry. Pokud jsou spáry suché (bez výronu vody), provede se zatěsnění pomocí krystalizace a to spárovací pastou z materiálu Krystol T1. Ve spárách a trhlinách kde prosakuje voda (tzv. tekoucí spáry) je třeba na dno žlábku navíc aplikovat rychletuhnoucí maltu Redpatch Plug F.
Klíčové výhody
   • hloubková krystalizace je schopná zatěsnit statické trhliny až do šíře 300 µm.
   • nátěr k těsnění betonu je možno aplikovat
   • i z líce konstrukce
   • Lze aplikovat na nátěr, nástřik nebo suchý vsyp
 pdf
produktový list
 

Zatěsnění betonu

   • t zatesneni5
  • Pomocí hloubkové krystalizace a aktivní látky v Krystolu, osmotickým tlakem pozvolna penetrují do hmoty betonu, kde vytváří ve vlhkém prostředí kapilár krystaly. Tímto chemickofyzi­kálním procesem zaplňuje póry v betonu na molekulární úrovni a tak zcela zabraňuje prostupu vlhkosti a tlakové vody masou betonu. Důležitou vlastností hloubkové krystalizace je, že působí proti hydrostatickému tlaku. Krystolem zatěsněný beton pak odolává i průniku jiných kapalin. Dále lze beton zatěsnit i vodovzdornou stěrkou nebo různými nátěry, jako jsou elastické ochranné, chemicky odolné, epoxidové a další
Klíčové výhody
   • pozvolná penetrace do hmoty betonu
   • úplné zabránění prostupu jakékoli vlhkosti
   • odolný i vůči jiným kapalinám
   • snadné použití
 pdf
produktový list
 

Tmelení spár

   • t spar2
  • Všechny dynamicky namáhané trhliny je třeba zatěsnit pružným systémem. Spáry je třeba náležitě připravit, mezi nejdůle­žitější požadavky patří čistota spáry, její správná geometrie – ostré hrany spáry. Do připravené spáry je vložen polyety­lénový provazec Redfill, který vymezuje rozměr tmelení do optimálního průřezu a zabraňuje přilepení tmelu na dno spáry. Výběr vhodného tmelu závisí na chemické a biologické agresivitě prostředí, obvykle podle typu spáry doporučujeme tmely, které jsou odolné aerobním bakteriím nebo anaerobním bakteriím.
Klíčové výhody
   • Redfill je pružná snadno stlačitelná spárová výplň
   • jednoduchá aplikace
   • pro tmelení pohyblivých spár
   • houževnatý a pružný tmel
 

Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech