Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech
Vítejte v redrok  Vítejte v redrok
Spára je vždy cestou do vlastní konstrukce. Na výslednou kvalitu betonové konstrukce působí celá řada vlivů. První skupinu tvoří kritéria technologická, mezi která patří kvalita betonové směsi, provedení betonáže, ošetření uloženého čerstvého betonu. Druhou pak skupina kritérií návrhových, mezi která řadíme návrh konstrukce, opatření k omezení vzniku trhlin a nebo těsnění pracovních a dilatačních spár. Cílem tohoto řešení je zabývat se posledním kritériem z návrhové skupiny – těsněním pracovních a dilatačních spár.

Spára prochází konstrukcí, dělí jí na jednotlivé celky a může být ohniskem budoucích problémů. Pokud je ale dobře navržená a bezchybně provedená, stane se integrální součástí konstrukce. Konstrukčních variant řešení těchto spár je celá řada, od zazubené spáry s jednoduchým těsněním bobtnajícím profilem, až po složité kombinace vnitřních a vnějších PVC těsnících pásů, speciálních těsnících plechů, krystalizačních nátěrů a past. Při speciálních sanacích a rekonstrukcích objektů mohou být dále ještě využity metody speciálních nátěrů, injektáží či clon. Každá konstrukce je originál, úkolem našich konzultantů je navrhnout efektivní řešení právě pro Váš projekt.
tesneni
Click to listen highlighted text!Powered By GSpeech